Om contact met ons op te nemen, klikt u op Wetenschappelijke onderwerpen
Home

Contacten

Vrijheid is in Kanaän

De Boemerangeffect

Leven komt door Kennis

Ons doel

De succesvolle overgang

Frankrijk en God

Vrouwelijke genitaliën

Gezangen

De Holodomor, dit holocaust

Wetenschap en geloof

De Bevrijder van Israël

De Holodomor, dit holocaust die Oekraïne redde

OEKRAÏNE,

OPENBARING OVER ONZE DEMOCRATIEËN

1 - Van de ene gijzeling naar de andere 2 – 1 Het woord van God zonder de Heilige Geest als leidraad

Oekraïne is vandaag in Gods gunst, want ondanks de miljoenen die Stalin tijdens de Holodomor door honger liet omkomen, in naam van een systeem zonder God, boog het de knie niet en bleef het gehecht aan Jezus Christus, zijn Verlosser, waar de voormalige Sovjet-Unie degene verafgoodde die het de Kleine Vader van de Volkeren noemde. Net als de tsaren, die zelf zo werden genoemd, door de afgoderij van het volmaakte beeld van God dat hun door de Russisch-orthodoxe kerk werd geschonken, neemt deze verdelger vandaag geestelijk de plaats in van Jezus.

Het is op deze manier dat de Heilige Geest Oekraïne vandaag leidt naar de joods-christelijke democratieën, in lichtblauw op de kaart. Rusland, waarvan de manier van werken is teruggevallen naar die gedicteerd door Satan, naar een terugkeer naar de homo sapiens vóór Adam en Eva, keert zich tegen wat het beschouwt als de overblijfselen van zijn nakomelingen, via Oekraïne, volgens Openbaring 12-17.

Oekraïne

 Onthullingen over onze democratieën


We noemen joodse/christelijke democratieën wat Jezus de Kerk noemde, door de geschriften van de apostel Johannes in het boek Openbaring. Daarom weten we niet hoe we moeten zien, noch in welke tijden we ons bevinden, noch hoe erg deze miljoenen Oekraïners, uitgeroeid om Stalins goddeloze ideaal te dienen, Oekraïne en het christelijke Westen onder de blik van God plaatsen.

Net als in de tijd van Adam en Eva probeert de gevallen engel, die door God was aangesteld als een spirituele bewaker over het dierlijke instinct van homo sapiens, ons via Vladimir Poetin ons geweten te laten beheersen, door middel van het repressieve systeem dat hij "nieuwe wereldorde" noemt, ook al is het al 6000 jaar achterhaald. Het doel ervan is om het westerse collectieve bewustzijn te vernietigen dat door Jezus in onze democratieën is opgezet, waar God nu iedereen wil leiden naar de ontdekking van de Liefde van de GODDELIJKE NATUUR van de Heilige Geest, waartoe Satan geen toegang heeft.

De daaruit voortvloeiende noodzakelijke omkering van het gebruik van het individuele en maatschappelijke emotionele systeem ligt daarom aan de basis van alle huidige conflicten en fundamentalismen over de hele wereld. Als God, tot aan het herstel van Israël, maatschappelijke/religieuze consensussen gebruikte die de egocentrische liefde van dierlijke oorsprong het best beheerden, wil hij dat het de reconstructie is van de Tempel van de Heilige Geest in de mens, identiek aan Jezus toen hij nog op aarde was, die de wereld van morgen opent voor een echt collectief volgens God.

Deze individuele vervulling, door Jezus in de hemel, op de mens die aanvankelijk geboren is onder de onderdrukkende voogdij van de gevallen engel, zal het effect hebben dat Satan voor duizend jaar gebonden is, en dat de heerschappij van Jezus op aarde en in de hemel wordt geopend, waardoor Israël de Verlosser krijgt waarop millennia lang werd gehoopt.

Dit is wat de Antichrist probeert te vermijden door Vladimir Poetin en zijn acolieten, die, niet in staat om rechtstreeks de democratieën te bereiken, gedekt door het werk van Jezus aan het Kruis, zich heeft gekeerd tegen de rest van zijn nakomelingen, volgens Openbaring 12-17, die hij beschouwt als Oekraïne.

Alle wapens in de wereld zijn daarom nuttig om Oekraïne te redden, maar tevergeefs, als we niet geestelijk de goede strijd voeren tegen Satan, die Jezus in het Russische collectieve bewustzijn al heeft vervangen door Stalin, zodat zijn oude wereld zal blijven bestaan.

De oorlog die moet worden gevoerd om Rusland en Oekraïne te redden, uit de klauwen van Vladimir Poetin, zal dan misschien Rusland in de Europese Unie zien, die tsaar Alexander I in 1815 voor ogen had, door middel van een vreedzame Europese gemeenschap, met een christelijke referentie.

Lees het eerste hoofdstuk Boven 2 – 2 Het paradijs van menselijke ellende 2 – 3 De Dageraad van de Zevende Dag van God 3 - De twee spirituele "logica's" 4 - 1 De overheersing van het emotionele systeem en niet van de mens 4 - 2 Functionaliteit is verschillend tussen bewustzijn en instinct 4 - 3- De Heilige Geest brengt echte vergelijkende waarde met het geweten 5 - 1 Van vergelijkbaarheid naar vrijheid in complementariteit 5 - 2 Volmaakte gemeenschap met de Heilige Geest is de enige sleutel 5 - 3 De valorisatie voor individuele en collectieve bijzonderheden 5 - 4 De scheiding van kerk en staat 6 - 1 Waar de Heilige Geest democratie heeft voortgebracht, zal hij die zelf leiden 6 - 2 Satan is waar we hem het minst verwachten 6 – 3 De differentiatie van de emoties van de Kleine Hersenen van het Hart 7 - 1 Het verschil tussen het ijzer van Jezus en het staal van Stalin 7 – 2 De evolutie van het emotionele systeem van morgen 7 – 3 Dankbaarheid tussen mensen, in plaats van wederzijds onbegrip 8 – We herkennen de boom aan zijn vrucht 2 - Nee! Ze zijn niet voor niets gestorven 4 - De manier van functioneren door overheersing van het emotionele systeem 5 - De manier van functioneren uit liefde in democratieën 6 - Satan verschuilt zich achter het woord van God, zonder de Heilige Geest 7 - De ijzeren Roede voor liefde Je vorige pagina Omslag symboliek Samenvatting omslag 9 - Evoluties van het menselijke emotionele systeem
1 – 1 Onze huidige en om te komen christelijke spiritualiteit 1 - 2 De gijzeling van de Russisch-Orthodoxe Kerk 9 – 1 Het ontwerp 9 – 2 Waar komen we vandaan? 9 – 3 Waar staan we nu? 9 – 4 Waar gaan we naartoe? Inleiding: Een open brief aan christelijke kerken