Om contact met ons op te nemen, klikt u op Wetenschappelijke onderwerpen
Home

Contacten

Vrijheid is in Kanaän

De Boemerangeffect

Leven komt door Kennis

Ons doel

De succesvolle overgang

Frankrijk en God

Vrouwelijke genitaliën

Gezangen

De Holodomor, dit holocaust

Wetenschap en geloof

De Bevrijder van Israël

3 - Wanneer het "beste" wordt de vijand van het goede


3 - 3 - De superioriteit van de Heilige Geest staat toe aan ons geloof, met de wet van God schrijft in ons hart, maar deze superioriteit is niet daar voor beter studie de schrift en Word de beste. Jezus sprak tegen al deze vleselijke spirituele mesten proces.


We zullen niet kiezen voor naar geen kerk, niet meer dan voor de wetenschappelijke godsdiensten, of voor onszelf, want we zijn allemaal van dezelfde aard en we zullen waarschijnlijk om ons te misleiden. In wat we konden bijna een postulaat noemen omdat ieder probeert zijn best te wonen, dan kunnen we zeggen: Geloof is niet verbonden aan al deze systemen die we allemaal min of meer waar, maar één teken kinderen gelukkig te worden geleid door Jezus, naar een andere logische dan onze dierlijke natuur onderworpen aan de lage instincten. Dus we moeten allemaal gedragen als die wetenschappers die het niet weten, maar worden geleid in een intuïtie voortdurend vernieuwd. Als alleen al deed in het zoeken naar gemeenschap met God! Het is misschien de hemel op aarde, in perfecte balans, terwijl vandaag de menselijke hebzucht vernietigt onophoudelijk, ook en vooral de mooiste resultaten die God geeft aan de wetenschap.

Jezus vochten altijd de religies, die reeds op dat moment zocht perfectie in de Schriften te krijgen over de beste manier om God te kennen. Betekent dit dat Jezus tegen elke vorm van “religie”?

Jezus niet kwam, voor mensen te oordelen, maar om de Wet te vervullen, en bewijzen met vleselijk het menselijke onvermogen de dimensie van de Geest van God.  Hij deed uitkomen de goed en niet "de beter" zo gemakkelijk opgelegd door de Farizeeën, de welke ze zei in Mattheüs 23-3 / 4: Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. Het is prachtig om te zien hoe, in deze paar woorden, bestaat er beschrijving van religieuze aard, die ons zo gemakkelijk aan de huid kleeft.

In de "betere" van de kerken bestaat deze last die wil geven een goed beeld van God, dat is misschien een prijzenswaardig bereidheid, maar helaas kan geen goede vruchten dragen, omdat het woord van God daar het evenwicht te brengen, en dat in het beter is reeds onbalans. Zolang als een kerk of religie blijft met mate en nederigheid, dit "beter" is niet te gevoelig en ieder in zijn persoonlijke integriteit vooruit vrij soepel in gemeenschap met God, waarin het geloof iedereen kan toestaan te bevorderen door zijn eigen ervaringen, en dus de vrijheid met God te werken in een van hart tot hart met degene die volgt geven Hem.

In de zoektocht naar dit 'beter', het ergste is dat alles goed is om te ontdekken een eventuele onvermoede subtiliteit tot nu toe, en gebruiken het tegenovergestelde van wat God, wil dat we doen, in het vermoeden van een beter onderwijs, zonder zich te realiseren dat het werk vleselijk zal worden en geïntellectualiseerd, zonder zetten in de praktijk door het geloof in de Gemeenschap met God. De doop van de Heilige Geest wordt gegeven door Jezus voor bewapenen superieure manier, degene die daarom vraagt met een oprecht hart en verstoken van slechte motieven, maar de Heilige Geest kan uitgroeien tot een bron van openbaringen met een slecht gebruik. Er is geen sprake van twijfel over de oprechtheid van de man die de doop ontvangen, maar om waakzaam te blijven niet tot rede te geven aan de vijand van onze zielen, wie weet zo goed gebruik gemaakt van onze goede bedoelingen in zijn voordeel. Door dit doopsel, het doel van God in Jezus Christus, is uit te rusten van de persoon met een nieuwe logica, een nieuwe database werkt voor de release van het hart, de ziel en de geest van de persoon zelf, en eventueel degenen die eromheen. Het is daarom een geestelijk wapen in het beeld van een nieuw werkprogramma, waarmee een echte strijd tegen onze eigen menselijke zelfbeschermende logica uit te voeren. Als na bij ontvangst, de persoon die het gebruikt om zijn vleselijke dimensie verfijnen door waardoor het lijkt meer op de logica van God verwekt in de liefde tot de naaste, zal het een gevolg van beter vermomming van zijn vleselijke logica, omhoog tot zijn blindheid mogelijk, maar niet zijn vrijlating, ziel en geest. In deze vrijlating, de persoon zou hebben inderdaad de liefde van anderen ontdekt, groeien in het, zoals God zou wil geven het aan iedereen. Deze liefde kondigt aan in 1 Korintiërs 13 als zijnde de enige die ons kan leiden tot in de perfectie, wordt voor de persoon die  nam zelf het pad van bekering en werk op zich zelf, de voornaamste richtpunt voor opschieten naar de heiligmaking,  aangezien het iedereen om vooruitgang te boeken met geluk en vreugde, volgens de wet van God, zonder verstikkende individuele persoonlijkheid.

Het doopsel van de Heilige Geest is uiteraard "de tweesnijdend wapen" die, als is in vleselijk gebruikt, nog zelfs meer destructieve rampen kan produceren, dat kunnen zij het bereiken van de diepten van de ziel en de geest. Dat is de reden waarom doopt Jezus oprechte persoon op het moment, alleen als het is honderd procent vrij van slecht motief, omdat de vijand van onze zielen naar deze oprechtheid te gebruiken om ons te leiden in Zijn wegen en dit zou zijn, in het geval van een gebrek aan oprechtheid, een andere dan de liefde van onze buurman die zou zijn worden signalering in ons, nog de wet alleen als ex post controle middelen en niet langer gids.

Toch is er geen meer loyale vriend en teder, Trooster, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, maar in de manier waarop we zijn openbaringen beheren, de openbaring die we van hem ontvangen, kunnen bevrijder van het menselijke denken te worden, of vernietigende als we geven reden voor elke veroordeling dan ook, zelfs worden en vooral de onze. Het woord, dat we de Heilige Geest ontvangen, moeten altijd worden gemeten en gevuld van matiging, maar het is zeer belangrijk voor onze ogen niet sluiten voor de manoeuvres van de vijand, waardoor het gemakkelijk is om reden op te geven. Het woord van God oordelen zelf, en onze rol is niet de aanklager, maar deze de advocaat.

Er zijn dus twee belangrijke soorten fouten te vermijden, niet per se vanwege de slechte motivatie van degenen die de Heilige Geest te preken, maar zonder twijfel als gevolg van te veel verlangen naar een "betere" aanmatigend resultaat. De eerste, die vaak een fout van de jeugd of een gebrek aan geestelijke volwassenheid, is vaak te geven reden tot Overlopend van hysterie in alle genres, in geestelijke gevechten vaak verstoken van zin, die uiteindelijk verheerlijken degenen die hen te leiden, maar niets in de Geest van God. Het was de val die is gelegd voor de zeventig discipelen toen Jezus teruggenomen door hen te vertellen dat hij zeker zag Satan uit de hemel vallen, maar niet te verheugen dat de geesten hun werden ingediend,  maar wat hun naam werd in de hemel geschreven. (Zie Lukas 10-17/20). Dit soort acties die misschien wel goed, bij wijze van uitzondering wordt zeer schadelijk wanneer het dagelijks met zwakke en onvoorbereid mensen geestelijk wordt geleefd. In het uiterste, deze houding produceert op korte of middellange termijn geestelijk min of meer fanatieke kreupelen, meer of minder bijgelovig in een duidelijk gebrek aan evenwicht dat alleen de betrokken partijen niet zien.

Tegenover dit probleem, er is een diep moeilijker waarneembaar fout, wat is een te groot intellectualisering van onderwijs ontvingen de Heilige Geest door de spirituele gids, maar uitgedrukt als een plicht dan vakken geven reden, in vleselijke gebruikt, zonder dat is er experimenten van hun kant. Deze mensen geloven die gewoon geven reden voor de perfecte ervaring van anderen en dat de Heilige Geest eigenlijk begrijpen in het onderwijs, om te verlengen van de menselijke geest in de aard van de Heilige Geest. Dit is een fundamentele verwarring, want het is niet in het onderwijs ontvangen, dat de vernieuwing van de ziel en geest optreedt, maar in onze respectievelijke overwinningen in ons eigen leven, wanneer, ondanks onze angsten te volgen, laten we ons leiden door ons vertrouwen in de Heilige Geest, op dit moment waar wij zouden gaan vielen op in fout.

De overvloed van het onderwijs het tegenovergestelde effect in de persoon, want het ontvangt deze leer als een plicht om uit te voeren te behagen om God, die zij vervolgens geeft reden voor vleselijke manier, zonder geestelijke wedergeboorte van de goddelijke natuur. Dit voedsel voor de ziel, gemaakt voor een ervaren vechter een levensmiddel te rijke en overvloedige voor een toeschouwer van zijn goede wil, en zeer snel naar spirituele zwaarlijvigheid, vervolgens de geestelijke invaliditeit draagt hem. Zijn vleselijke psychologie niet in staat om fouten te onderscheiden in een te grote verscheidenheid aan regels die voortvloeien uit alle de zeer goed ontvangen leer, wordt dan de onmogelijkheid van besluitvorming geconfronteerd met wat hij vreest  worden van zonde, door gelijkwaardigheid van wat hij van mening fout is en bracht het in een vorm van sclerose vergelijkbaar met autisme. Elke vorm van vreugde wordt voor hem is een zonde, in te grote gelijkenis van gevoelens. Daarom, om te vechten tegen de zonde, de betrokkene wordt gebracht te beroven van het leven dat God geven zou hem in overvloed en in de balans van zijn eigen persoonlijkheid.

Dit soort fout treft vooral mensen vleselijk evenwichtige eigendom, die, in plaats van hen een verlangen van persoonlijke ervaringen, dat zouden doen leven hun de Heilige Geest in al zijn eenvoud, het is hun gegeven de houding om zo te gedragen voorzijnde de beste voorbeelden. Het ergste is dat er, door deze zelfbescherming van de omstandigheden die het confronteren met de vleselijke gedachten ingebouwd in hen de foetale toestand, is er bewaring van deze geest in hun logica van actie en reactie, omdat niet voorgelegd aan dit geest te worden en om te zegevieren door geloof, geleid door de Heilige Geest in de ware grootheid van het dagelijks leven moet zijn. Het is niet door overvoeding een strijder die we kunnen doen hem  om sterker te worden, maar geleidelijk voorop hem in de strijd, in een inzicht veldslag om te leiden.

De oprechtheid van het hart van Gods dienstknecht, noch die van de betrokkene is de vraag, maar dit soort werk maskeert de “waarheid” van het hart, en zelfs als de persoon mogelijk is gekleed in een fijn wit linnen kledingstuk, waardoor het een verschijning van heiligheid, werd ze zo vet van alle ontvangen leringen, ze werd vervormd en is niet meer van menselijke verschijning geschikt voor het verplaatsen zelf om winnaar te worden van de geest.

Het doel van de kerk is om iemand te plaatsen in de aanwezigheid van God, te brengen om iedereen de volledige geestelijke volwassenheid door middel van een hart-tot-hart relatie met God en een levende gemeenschap met Jezus. De man die werkt door protectionisme, in de hoop een "betere", stelt zich bloot aan niet te doen de goed hij zou wil, maar doen om het kwaad dat hij niet zou wil.

Wat het ook is, en ongeacht onze fouten, Jezus houdt van zijn kerk, want God de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderve, maar hebben het eeuwige leven.

Alleen Liefde zal blijven

Top De Boemerangeffect Huis van dit thema Uw vorige pagina Lees De Boemerangeffect