Om contact met ons op te nemen, klikt u op Wetenschappelijke onderwerpen
Home
Ons doel, om verder te gaan naar het Hart van God

Contacten

Vrijheid is in Kanaän

De Boemerangeffect

Leven komt door Kennis

Ons doel

De succesvolle overgang

Frankrijk en God

Vrouwelijke genitaliën

Gezangen

De Holodomor, dit holocaust

Wetenschap en geloof

De Bevrijder van Israël

WETENSCHAP EN GELOOF

3 - Het geloof bevestigt de wetenschap, maar plaatst haar huidige grenzen


3 - 2 Zou God dan de Grote Psychotherapeut waarmee we kunnen toegang krijgen tot de dimensie van de hemel op aarde?


Wij zullen geen aan een godsdienst meer geven reden dan aan een ander, niet zelfs aan de wetenschappelijke godsdiensten meer noch aan onze eigen mening, want wij zijn alle afkomstig van dezelfde natuur, en wij zijn alle geschikt om ons te vergissen. In wat zou bijna worden genoemd een postulaat als iedereen probeert bij te wonen zijn best, dan kunnen we zeggen: Geloof is niet verbonden aan al deze systemen, die we allemaal min of meer gebonden, maar een gelukkig kind karakter, geleid te worden door God, buiten de menselijke voorschriften verbonden aan ons begrip, maar reeds ontvangen als afkomstig van God in ons hart. Na dat, we mogen niet vergeten om aan te geven, dat het goed is dat toetsing van een verfijnde omgeving blijft bestaan om te voorkomen dat ons soms verwarren onze menselijke vermoedens en echte geloof dat van God komt. Het is daarbij dat de kerk blijft en blijft een gewenste instelling van God, om te voorkomen dat de gelovigen, verwarring tussen geloof en altijd mogelijk vermoeden. Zo werd, in alle persoonlijke oprechtheid, God werd gedwongen te onthullen mij een dag mijn verwarring tussen roekeloosheid en het geloof in hoofdstuk 10 van De Boemerangeffect, zodat ik begrijp waar provenais mijn misvatting. "Ah! En na alle, ik heb vertrouwen."

Wegens bepaalde vergissingen, komt hij immers te vaak aan dat een groep van menselijk, die van de globale waarde van de gedeeltelijke structuur wordt overtuigd, die hij zich heeft gebouwd, wil zijn tijdgenoten te leggen, soms van wil, vaak van kracht, soms vrijwillig, waarden die uniek hem zijn. Hij beheert dan vleselijk, die hij met het geloof verwart, hij misleidt zich ver, zeer ver van de wegen van God, zich gelovend alleen om de wil van God te vervullen. Deze mensen gebruiken woorden zo verstoken van gezond verstand in het kader van het leven, en nemen zich voor de gekozen uitroeiers engelen van God, als ze gaan onmenselijke wreedheden begaan. Door deze mensen in grote onevenwichtigheden van religiositeit en fanatisme, veel zijn ontmoedigd voor een echte zoeken naar God en conclusies zoals "als God bestond, kon hij niet toestaan dat," zonder hun eigen val waarnemen. Zij buitensluiten dus het zoeken naar de aanwezigheid van God, en zij vallen tot in andere humanisten extreme, alsof zij waren in zelf beter dan God. Ze realiseren zich niet dat dit de beste manier voor hen om te motiveren fanatisme, want het is juist dit fanatisme die hen dwong af te wijzen om dat deel van zichzelf dat eerder zij gaven reden.

Dit is de reden waarom we niet proberen te overtuigen iemand te volgen ons, om hen te begeleiden naar een God die wil herschrijven van onze software, maar we getuige omtrent Hem, teneinde probeert uit te nodigen iedereen aan zijn eigen ervaring. Iemand die oprecht is en wil blijven meer gekoppeld aan God dan mannen, en zelfs aan de kerk, ONVERMIJDBAAR een evenwicht zal ontdekken, sereniteit en liefde groeien door middel van de acties van het geloof, leefde vervolgens als een psychotherapie met God. Onder leiding van God, zal dat psychotherapie niet alleen bereiken onze ziel door middel van onze analyse van de neocortex, zoals elke mens psychotherapie kan doen, maar naar onze geest te bereiken wordt, dat wil zeggen ons limbisch brein. Alleen God weet onze ervaringen in de baarmoeder van ons moeder, zodat alleen hij kan vertellen ons de oorsprong van bepaalde ambivalentie tussen onze verlangens van gedrag en die wij door met onze eigen reacties getuigen kunnen. God wil dus dat we hem ons vertrouwen inderdaad geven, teneinde ons te leiden tot reacties dat zijn onbekend van ons, teneinde te overschrijden van onze geest van overleven, ten behoeve van zijn geest, verlaten ons leiden door de nieuwe software die Hij ons heeft gegeven.

We mogen niet vergeten echter te verduidelijken hoe deze houding moet oprecht en verstoken van elke vleselijk belang, met inbegrip van een is een beloning voor goed gedragen.

Daarom, in alle nederigheid en objectiviteit we niet de knie buigen voorop deze die riep luid hoog en sterk, dat hij alleenstaand kan ons begeleiden naar een God, waaraan is van fundamenteel behagen hem, om te is dan om gered te worden, want dat Hij is verantwoordelijk voor berispingen en veroordelingen tegen de onzuivere mannen. Wij durven het tegendeel te ondersteunen wat de mens betreft volgen, zelfs als het waar is dat we willen vooruit in heiligheid zonder welke niemand de Heer zal zien. Wij zien aan het werk een God van Liefde overeenkomstig het woord dat in Hebreeërs 10-16 wordt gegeven, een God die zijn wetten in onze harten wil zetten en schrijven in onze geest, zelfs wanneer wij het niet altijd in eerste instantie begrijpen.

Begrijpen we bovendien vanaf het eerste moment, het werk gemaakt een eenvoudige menselijke psychotherapeut, of een pastor, wanneer het leidt tot gevoelens naar de soms pijnlijke oorsprong, maar die we willen toch ontdoen ons? Als we geneigd zijn te vertrouwen van deze mensen betalen wij soms hoge prijs voor wat het psychotherapeut, waarom zouden we niet geloven in de goede wil van God die alles geeft voor gratis?


· Ten eerste want wij zien het niet concreet, zelfs als het meer concreet is dan velen van ons.


· Ten tweede wegens het slechte beeld dat ervan wij door zekeren godsdiensten hebben die ons voorstellen het meer als een vader boeman, dan zoals papa die van zijn wil kind houdt en die voor beste hem, zelfs wanneer daarvoor hij soms het moet beschermen om de hand op het vuur te zetten.


· Ten derde, terwijl God heeft betaald voor ons, geven wij de voorkeur aan een man te betalen voor ons om ons zelf te verbeteren, en we een "vooruitgang" te verheerlijken, zonder te geven reden aan de goddelijke wet.


Dit wordt weerspiegeld in verhalen geschreven De Boemerangeffect en Frankrijk en God, beide in vrije lezing op de site. De eerste is in het bijzonder toegewijd aan de "psychotherapie" dat de auteur leefde in nauwe gemeenschap met God, de tweede toont een aantal fouten psychologische groepen op nationaal niveau, gekoppeld aan ons collectieve geheugen.

Top
Huis van dit thema Vervolg van dit thema
Vervolg van dit thema