Om contact met ons op te nemen, klikt u op Wetenschappelijke onderwerpen
Home

Contacten

Vrijheid is in Kanaän

De Boemerangeffect

Leven komt door Kennis

Ons doel

De succesvolle overgang

Frankrijk en God

Vrouwelijke genitaliën

Gezangen

De Holodomor, dit holocaust

Wetenschap en geloof

De Bevrijder van Israël

Volgende pagina Boven Huis van het boekje Volgende pagina Vorige pagina

5 – Perfecte liefde verbant angst


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Deze verzen van Johannes 3-16/17 zijn vaak onderhevig aan beperkte interpretatie, aangezien hun geschriften voorafgingen aan de bijna 2000 jaar woestijn, waarin ieder mens kon hopen de natuur van Christus aan te nemen, alleen in de hemel. Dat is tegenwoordig niet meer het geval, want toen was het nog geen kwestie van Kanaän binnengaan en de verovering van de goddelijke Liefde al op deze aarde, maar alleen van het ontvangen van eeuwig leven. Velen zijn gebleven bij deze visie van toegang tot goddelijke liefde alleen in de hemelen, omdat ze de ervaring niet zelf hebben meegemaakt of omdat ze het niet hebben geleerd.

Dit is wat hen angst aanjaagt voor deze "nieuwe wereld", waartegen ze zich koste wat kost willen beschermen, uit angst voor het verderf waar ze denken dat het hen probeert te leiden. Het is bijna bang zijn voor de eigen schaduw, aangezien deze wereld alleen het beste zal vertegenwoordigen van wat vandaag de dag kan worden gezien vanuit onze oude wereld. Als we weten hoe we hem het goede management kunnen brengen dat wordt ondersteund door de Eeuwige God in Jezus Christus, zal hij het beeld zijn dat we moeten behouden van Jozua en de oudsten, omdat ze de verovering van Kanaän niet hebben opgegeven en niet zijn ga terug naar de andere kant de Jordaan in Jozua 7.

Jezus kwam niet om deze oude wereld te oordelen, zoals de wet autoriteit aan Satan gaf. Jezus kwam om de mens, die al op deze aarde is, te redden, niet door een beter beheer van de logica die onder voogdij is geplaatst, overeenkomend met de oude wereld, maar om de mens te redden door de Heilige Geest, overeenkomend met de nieuwe wereld.

Als de Heilige Geest in de tijd van Adam en Eva niet rechtstreeks in de mens werd ingebracht, komt dat door alle leerstadia die de mensheid moest doorlopen om op de lange termijn het juiste resultaat te behalen. Zo komen we geleidelijk aan in het koninkrijk van de priesters, waarin iedereen een emotioneel systeem zal hebben dat volledig op goddelijke liefde is gebouwd. Dit vereist dat we de voorlaatste fase betreden, waarin Jezus zal regeren op aarde en in de hemel, nadat Satan als een engel des lichts op aarde zal geweest zijn geprojecteerd. Hij zal dan proberen om de goddelijke wet te laten regeren, zoals in zijn naam, maar begraven in leugens, zal hij proberen de wereld te domineren zonder enige achting of liefde.

Als na deze zeer moeilijke dagen veel dingen niet volmaakt zal zijn geworden, komt dat omdat veel mensen Jezus alleen maar in hun hart zal hebben opgenomen. Het werk van het herschrijven van de geest in de hersenen zal voor velen nog niet eens begonnen zijn. Elke actie die ze zullen produceren, zal min of meer gebouwd blijven op de waarden van de huidige logica, in het brein van een groot deel van hen. Dit komt erop neer te zeggen dat voor de generatie die op deze pijnlijke dagen zal volgen, als alles veranderd is, er niets heel anders zal zijn.

Deze nieuwe wereld zal er dan ook niet direct anders uitzien. Overmatige surveillance is daarom te vrezen, vanwege kunstmatige intelligentie, omdat deze zal worden gecontroleerd door mensen, en niet door God, zoals het geval is met Satan, deze repressieve bewaker. Deze tekortkomingen of excessen zullen uiteraard moeten worden beheerd door de Vrouw van Christus en niet langer door de kerk. Met de hulp van Jezus zal het aan elke persoon zijn om de moeilijkheden te overwinnen die deze nieuwe wereld met zich mee zal brengen, dankzij hun gemeenschap met de Heilige Geest. Voor onszelf en onze nakomelingen moeten we daarom het geloof in Christus, in de roeping van wederopbouw in goddelijke Liefde aan alle kanten van ons emotionele systeem, niet opgeven. Dit is wat Jezus ons aanbiedt sinds 1948, en vooral 1967/68.

In het dagelijks leven zal het ongetwijfeld zijn zoals in de tijd van elke geestelijke omwenteling, zoals het was in de tijden van vorige bedelingen. Als God zijn wil telkens door een paar mensen liet zien, en vaak slechts één, zoals het geval was voor Abraham, Mozes of Jezus, hoezeer het individuele werk relatief kort is, hoezeer het collectieve werk lang is en met veel wisselvalligheden. Het verschil tussen het leven van vandaag en dat van morgen zal zeker niet meer zichtbaar zijn dan in de dagen van Adam en Eva. We weten niet eens hoe we de feiten historisch met perfecte nauwkeurigheid moeten plaatsen, net zoals het geval is met de geboorte van Jezus en zijn kruisiging, hoewel het de grootste spirituele Overwinning aller tijden was.

Hoe we ons toekomstige tijden ook kunnen voorstellen, het belangrijkste zal daarom zijn in het volharden in het vertrouwen op onze God van Liefde, want Hij zal onveranderlijk blijven. In de tijd van de projectie van Satan op aarde zal de vermoeidheid extreem zijn in de goede strijd, en buitengewoon moeilijk te overwinnen zijn, maar in de eeuwen die zullen volgen op deze eerste keren, zal het de vergetelheid van God zijn, gekoppeld aan een zekere troost van het leven ten koste van het geloof, dat volharding zal vereist.

In beide gevallen zal de persoonlijke visie die ieder van de Eeuwige God zal hebben de drijvende kracht zijn achter hun goede reacties in Jezus Christus, of de slechte reacties die zullen voortkomen uit de herinnering aan de oude logica en haar repressieve voogd. Daarom is het vandaag de dag van fundamenteel belang om je te laten leiden door de liefde van Christus en niet door angst, zelfs niet door de angst voor God. Als de vrees voor God rechtvaardig is voor iedereen, mag deze nooit het immense en oneindige respect voor God overstijgen, dat de liefde van degene van wie we houden en die we wensen te bevredigen, buiten onze eigen belangen en al onze angsten om. Het is daarom hierin dat volmaakte Liefde angst uitbant, want als het niet perfect is, leidt het tot angst, ofwel angst voor onze toekomst, of angst voor berisping.

De vrees voor God is alleen voor degene die weigert reden te geven aan de goddelijke liefde in Jezus Christus, en die de voorkeur geeft aan de repressieve methode, door te proberen een schijn van liefde te behouden. Hij stemt in met de werkwijze van deze repressieve voogd, hetzij in een vorm van kerkfundamentalisme, hetzij omdat het de voogd met God verwart. Deze repressieve voogd werd door onze Schepper op homo sapiens geplaatst om hem te leren onze genetica te respecteren, maar we moeten niet langer in zijn manier van handelen willen handelen.

Of we nu mannen of vrouwen zijn, kerk of samenleving, Israël of een andere natie op aarde, dit betekent dat er een dag zal komen waarop we moeten weten hoe we gunstig moeten reageren op Gods oproep om ons eigen Kanaän binnen te gaan. We moeten dan de angst uitbannen, terwijl we dit immense en oneindig respect voor God, onze Schepper en zijn schepping, waarvan we allemaal deel uitmaken, behouden.

Op de dag dat iedereen een emotioneel systeem zal hebben dat geschreven is in de goddelijke natuur, zal dit hen in staat stellen nooit hun genetische roeping te overschrijden, en zal er dan man noch vrouw op aarde zijn. Iedereen zal vrij zijn om lief te hebben, en niemand zal de angst hebben om in de steek gelaten of mishandeld te worden. Het zal dan de ware bevrijding van de vrouw zijn, niet omdat ze haar genetica heeft veronachtzaamd, zoals we kunnen zien in de gendertheorie, maar omdat ze in de perfecte vervulling van haar genetische roeping zal zijn. Dan zullen de kerk en Israël dat ook doen. God zal de respectievelijke rollen van elk hebben verwijderd, aangezien iedereen in staat zal zijn om elkaar volledig lief te hebben, en allemaal samen Glorie te geven aan onze God van Liefde.

Dit is de hoop die ons door de komende tijden zal leiden. Of het nu de moeilijke tijden zijn die in de wereld komen, of dat het de eeuwen van volharding zijn die zullen volgen naar het laatste stadium en de volmaakte vervulling van goddelijke Liefde in ieder mens.

Dit is de reden waarom gehoorzaamheid aan God, door liefde, altijd zal prevaleren boven gehoorzaamheid aan God, door angst, want als angst iemand niet toestaat volledig in liefde binnen te gaan, brengt volmaakte liefde de juiste dosis respect, precies vóór de angst en maakt het mogelijk om het geweten goed te beheren in volledige vrijheid.

Aan God zij alle Glorie voor eeuwig en altijd! Amen!

Vrijheid is in Kanaän