Om contact met ons op te nemen, klikt u op Wetenschappelijke onderwerpen
Home

Contacten

Vrijheid is in Kanaän

De Boemerangeffect

Leven komt door Kennis

Ons doel

De succesvolle overgang

Frankrijk en God

Vrouwelijke genitaliën

Gezangen

De Holodomor, dit holocaust

Wetenschap en geloof

De Bevrijder van Israël

Volgende pagina Boven Huis van het boekje Volgende pagina Vorige pagina

3 - Hoe je weer kleine kinderen kunt worden zonder af te verdwalen


Het emotionele systeem van man en vrouw is vandaag de dag nog niet volledig herbouwd op goddelijke liefde, omdat we moeten weten hoe we aan twee voorwaarden moeten voldoen, die ambivalent zijn tussen hen. We moeten ons laten leiden door de Heilige Geest, om onze spirituele bijzonderheden op dezelfde manier te gebruiken als elkaar in de woestijn. We moeten daarom handelen als doorgewinterde volwassenen, die de beheersing van de kennis van het woord van God bezitten, hoewel het voor ons essentieel is om weer kleine kinderen te worden, die geen kennis hebben. Het zijn inderdaad deze twee dwingende voorwaarden, die Jezus het recht verlenen om te herschrijven wat de oude logica vóór de geboorte in de hersenen van elk had geprogrammeerd, om hem het vermogen te geven om te handelen. Deze twee voorwaarden zijn volkomen ambivalent, maar ze maken het mogelijk dat de in egocentrische liefde geprogrammeerde actie wordt vervangen door een actie in goddelijke liefde.

Zodat we weer kleine kinderen kunnen worden die goddelijke liefde ontdekken, zonder de weg te verliezen in de aanvankelijke egocentrische liefde, vraagt God dat de man zijn vrouw liefheeft zoals Christus zijn Kerk liefheeft en zichzelf voor haar gaf. Jezus wil handelen door het man/vrouw en paar, omdat het door God verenigde paar slechts één entiteit voor God vormt, als ieder de eeuwige God op de eerste plaats stelt. Onze Schepper heeft de nodige details geplaatst zodat het paar eerst de voogdij van Satan kan weerstaan. De man en de vrouw worden dan door God geroepen om beiden identiek te werken, alvorens ze op te roepen tot een manier van functioneren die van elkaar verschilt, om ze uit deze voogdij te krijgen. Deze andere manier van werken stelt Jezus in staat om uit de hersenen van de echtgenoot te wissen wat wij "ouderlijk toezicht" hebben genoemd. Jezus hoeft dan niet langer hun oorspronkelijke natuur te bedekken, aangezien de oorspronkelijke programmering van hun oorspronkelijke natuur is herschreven volgens God. In Jezus Christus keert God vervolgens de rollen tussen man en vrouw om.

Het is daarom door "de dood van de man aan zichzelf", zoals we de geestelijke noodzaak in hoofdstuk 1 noemden, dat de man in staat zal zijn om door de Heilige Geest geleid te worden in dezelfde manier van functioneren als het kleine kind, terwijl de bijzonderheden van de vrouw staat toe dat de Heilige Geest het gebruikt om beide te handhaven, met respect voor het woord van God. Onze genetica genereert inderdaad twee grote complementaire emotionele families bij man en vrouw, wat meer diepgaande studies van de term "Ezer Kenegdo" in Genesis 2-18 bevestigt. Het is door dit vers dat de interpretatie was vastgesteld om, volgens de eeuwige God, de geestelijke hulp te definiëren die de vrouw voor de man vormt. In tegenstelling tot wat eerder werd geïnterpreteerd als een ondergeschikte hulp, blijkt het woord "ezer" tegenwoordig nooit Bijbels te worden gebruikt om een hulp te definiëren door "ondergeschiktheid aan de mens", maar integendeel, een hulp van goddelijk karakter. Dit onderstreept dat de vrouw geestelijk dus voor de man wordt, een hulp tegen zichzelf, of een hulp om hem te redden van zijn eigen fouten. Dit is wat we vaak kunnen zien in het dagelijks leven, via de moeder, dan de vrouw. De onderwerping van de vrouw krijgt dan een zeer belangrijke waarde, niet om haar een commandant te maken, maar om haar de rol van geestelijk schildwacht over haar huis te verlenen en de echtgenoot te leiden naar het respecteren van zijn verantwoordelijkheden, uit liefde voor haar en voor God zijn Schepper.

Als het niveau van gebruik van onze mannelijke/vrouwelijke specificiteiten vandaag enigszins verandert, betekent dit niet dat de roepingen van mannen en vrouwen onder het nieuwe testament verschillend zijn. Vanaf het begin van Genesis vinden we twee complementaire citaten die de plannen van God met betrekking tot de schepping van de mens vertalen. Ten eerste wordt gezegd dat God man en vrouw schiep naar zijn eigen beeld, terwijl ten tweede de vrouw werd genomen uit een rib van de man. Als het eerste citaat overeenkomt met de voortplanting van de een en de ander, komt de tweede overeen met de ontwikkeling van elk van de twee in het echtpaar. De rib van de man komt dan overeen met de liefde van de man voor de vrouw, wiens emoties, die we gewoonlijk 'hart' noemen, afkomstig zijn van de neuronen die worden gebruikt om het hart te besturen, en die de vorm hebben van de genoemde rib.

Het is daarom geen toeval dat de man in de bijbel wordt gevraagd zijn vrouw lief te hebben zoals Christus zijn Kerk liefheeft en zichzelf voor haar heeft gegeven. De sleutel tot liefde wordt niet langer egocentrisch, als hij Christus toestaat de emotionele verwijzingen voor de echtgenoot te herschrijven, wanneer hij ermee instemt om weer een klein kind te worden, in alle persoonlijke waarheid, uit liefde voor zijn vrouw, en dat de vrouw zelf geleid door de Heilige Geest, om de waarheid van het Woord van God te respecteren.

Als de waarheid het woord van God is, is de individuele waarheid net zo belangrijk voor God, om te reageren op de roep van God en uit de voogdij van Satan te komen. Deze individuele waarheid, uitgevoerd uit liefde voor zijn vrouw, vergeleken met de waarheid van het woord van God, gedragen door deze vrouw, brengt de man vervolgens de vergelijking van de programmering, die werd uitgevoerd door zijn aanvankelijke logica om alle emoties om te zetten in actie. Daarom zal hij de eerder geprogrammeerde actie kunnen herprogrammeren, door Christus aan te roepen voordat hij deze in praktijk brengt.

Als dit het tegenovergestelde is van wat nodig is om gevoelens in de woestijn goed te beheersen, betekent dit niet dat het een aansporing tot zonde is. Integendeel, het is een goddelijk vertrouwen dat aan het paar wordt geschonken waarin beiden God op de eerste plaats stellen. Omdat het gedrag van de vrouw gebaseerd is op het woord van God en de man handelt tegen zijn eigen aanvankelijke programmering, uit liefde voor zijn vrouw, kan Jezus dan herschrijven in de goddelijke natuur, de handeling die geprogrammeerd was in het aanvankelijke gevoel.

Dit is hoe God in het paar dat geroepen is om uit de voogdij van Satan te komen, de bijzonderheden van mannen/vrouwen gebruikt naar het beeld van twee bergbeklimmers. De vrouw wordt achtergelaten op het niveau van het Kanaän van gisteren, ondersteund door de Heilige Geest, om de echtgenoot te verzekeren van de ontdekking van goddelijke Liefde. Als de vrouw met voordeel op dit niveau wordt ingezet, is dat niet vanwege haar zwakte, maar integendeel door haar vermogen om haar oorspronkelijke logica beter te beheersen. Zo kan ze voorkomen dat de man de waarden van het woord van God verlaat, tijdens de onvermijdelijke omzwervingen van de man, vanwege zijn persoonlijke waarheid.

"Oprechte persoonlijke waarheid" betekent dus niet alleen oprecht zijn, maar integendeel niet handelen naar zijn EQ, om de in zijn gevoelens geprogrammeerde handeling te corrigeren, om een ​​benadering ervan te verkrijgen in overeenstemming met zijn interpretaties van het woord van God. . “Oprechte persoonlijke waarheid” betekent dus van Jezus “de waarheid naar gelang God” willen ontvangen. Wat God op deze manier wil benadrukken, is wat de zelfbeheersing van de persoon voor ieders waarneming verbergt, zelfs als hij ernaar verlangt de goddelijke wil te doen. Aldus geleid door de Heilige Geest, wordt de mens dan direct geconfronteerd met zijn daden die in zijn gevoel geprogrammeerd zijn, niet om te kunnen zondigen, door ze niet te corrigeren, maar willen zondigen om niet meer , uit liefde voor God en zijn echtgenote. De Heilige Geest wil hem laten beseffen dat in het juiste gevoel, dat overeenkomt met de gegeven situatie, de daarin geprogrammeerde handeling niet in overeenstemming is met de goddelijke wil. Het is dan aan zijn vrije wil om deze daad te weigeren, terwijl hij een beroep doet op Jezus, voordat hij deze daad voortbrengt, tijdens een ware grootheid, uit de verleiding tot zonde.

Het is omdat de vrije wil van de persoon de handeling weigert die Satans logica in zijn hersenen heeft geprogrammeerd en die persoon een beroep doet op Jezus, met de juiste emotie in relatie tot de omstandigheden, die Jezus dan kan komen en het overeenkomstige gevoel herschrijft, buiten de menselijke mogelijkheden. Jezus respecteert altijd de individuele vrije wil, want als deze mens handelt in wat hij goed acht, door toe te passen wat hij beschouwt als de juiste corrigerende coëfficiënt, gekoppeld aan zijn emotionele quotiënt, kan Jezus niet helpen, ondanks zijn wensen om dit te doen. Als deze persoon daarentegen een beroep doet op Jezus in de verkeerde emotie, kan Jezus een goede daad niet plaatsen in relatie tot een verkeerde emotie. Daarom is het zo belangrijk om in de waarheid en de nederigheid van een kind te blijven, maar het woord van God te willen respecteren, wat het ons ook kost.

De handeling, aldus geherprogrammeerd in dit gevoel, komt dan overeen met een handeling die gebouwd is op de waarde van goddelijke Liefde. Als de persoon in de minuten of de jaren die volgen, opnieuw geconfronteerd wordt met het gebruik van dit gevoel, zal hij tot zijn grote verbazing de goede daad reproduceren, omdat het van God in hem zal komen. De initiaal geest in de hersenen is bij de geboorte geprogrammeerd, maar ondersteunt een groot aantal gevoelens, die in de adolescentie zijn geprogrammeerd. Gevoel na gevoel komt er een dag dat het deze geest is die herschreven wordt. Zoals we in Hebreeën 10-16 kunnen lezen, wil Jezus niet alleen zijn wetten in ons hart leggen, maar hij wil ze ook in onze gedachten opschrijven.

In tegenstelling tot bergbeklimmers, die afwisselend naar de top klimmen, wacht God totdat de echtgenoot de maximale waarde van doorzettingsvermogen van elk in het paar heeft bereikt, om vervolgens de rollen om te keren. Jezus wil van niemand een afgod maken door de man of de vrouw boven de ander te stellen in het paar, maar hij wil dat we allemaal worden zoals hij. Hij wil ons bevrijden, beidt bewogen door een emotioneel systeem dat vergelijkbaar is met het zijne, zodat we zijn "Vrouw" worden.

Vrijheid is in Kanaän